มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธร…

     วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบิติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร...

Read more

กิจกรรมหน้าเสาธงวันที่ ๑๗ มิถุ…

 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรีสาคร ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชก...

Read more

 


Thailand (ภาษาไทย)
1Thailand

England (ภาษาอังกฤษ)
2England

Myanmar (ภาษาพม่า)
3Myanmar

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th