ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ปฏิบัติภารกิจ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่มอบหมาย สั่งการให้บุคคลากรของสำนักงานมีส่วนร่วม

URL: http://www.area1.skn.go.th/activity/

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th