ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

รายละเอียด ประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน (Link)
 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 1 เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 2 เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 3 เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 4 เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ เอกสารประกวดราคา
เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th