สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายละเอียด ประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน (Link)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3067
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3068
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3069
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคา 2562 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3070
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3071
http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3072
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3073
http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3074
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3075
http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3076
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3077
http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3078

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th