มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

S 6684687

 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรีสาคร ดร.กัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานทำกิจกรรมเข้าแถ้วเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งพูดคุยแจ้งข่าวต่างๆกับบุคลากรของสำนักงาน

S 6684688 S 6684684
S 6684685 S 6684682
S 6684677 S 6684678
 


Thailand (ภาษาไทย)
1Thailand

England (ภาษาอังกฤษ)
2England

Myanmar (ภาษาพม่า)
3Myanmar

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th