สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

thzh-CNen

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-412050  , 034-426094  โทรสาร 034-427130
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.สมุทรสาคร และเบอร์ภายใน
Tel  034-411417 , 034-411486 , 034-426094 , 034-412050
 Fax  034-427130
กลุ่มอำนวยการ  101-105
 กลุ่มบริหารงานการเงิน  106-110
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  111-116
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  117-120
 หน่วยตรวจสอบภายใน  121
 หน้าห้อง ผอ.สพป.สมุทรสาคร  201
 รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร  202
 รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร  203
 ผอ.สพป.สมุทรสาคร  299
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  206-208
 กลุ่มนโยบายและแผน  209-212
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  302-306